Điều khoản & Điều kiện thanh toán

Chúng tôi chỉ chấp nhận các hình thức thanh toán như sau:
– Khách hàng thanh toán trước đầy đủ 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
– Khách hàng tạm ứng trước một phần giá trị đơn hàng, giao hàng thu tiền nốt (Bán kính <5km).
Ghi chú: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp (nếu có), chúng tôi sẽ căn cứ vào:
+ Đơn đặt hàng của Khách hàng (Có xác nhận của khách hàng SMS, Email, Form đặt hàng)
+ Phiếu xuất kho (có đóng dấu xác nhận của Công ty)
+ Hóa đơn thu tiền (có đóng dấu xác nhận của Công ty) hoặc Biên lai chuyển tiền của Ngân hàng
Làm bằng chứng để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam.

Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) như sau:
– Thanh toán tiền mặt
– Thanh toán chuyển khoản: KH cá nhân, KH Doanh nghiệp tổ chức

Thông tin liên hệ:

SƠN BÌNH MINH HÀ NỘI
Địa chỉ: 72 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0978.148.900 – 0943.051.222 – 02462.776.618 – Email: sonnha.dep.asia@gmail.com